Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolaborantská449 SGWaAP
0.475fašistická11983 SGWaAP
0.478boľševická3900 SGWaAP
0.484zradcovská403 SGWaAP
0.524chunta1359 SGWaAP
0.536ľudácka1678 SGWaAP
0.559okupačná5266 SGWaAP
0.559kontrarevolučná800 SGWaAP
0.560nacistická11489 SGWaAP
0.565boľševik14514 SGWaAP
0.568junta2637 SGWaAP
0.569antikomunistická987 SGWaAP
0.573kolaborant5109 SGWaAP
0.575štátostrana2088 SGWaAP
0.582sionistická2063 SGWaAP
0.584pučista1154 SGWaAP
0.584komunistická80095 SGWaAP
0.592fašistické5633 SGWaAP
0.600čechoslovakistická493 SGWaAP
0.600šovinistická926 SGWaAP