Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolaborant5109 SGWaAP
0.285zradca21291 SGWaAP
0.304vlastizradca2904 SGWaAP
0.349fašista26739 SGWaAP
0.377prisluhovač5929 SGWaAP
0.379zapredanec2345 SGWaAP
0.382nacista32919 SGWaAP
0.395komunista120716 SGWaAP
0.398okupant9714 SGWaAP
0.412pomáhač1121 SGWaAP
0.425fašistický12968 SGWaAP
0.430sionista5471 SGWaAP
0.440pohrobok2776 SGWaAP
0.442ľudák3807 SGWaAP
0.442boľševik14514 SGWaAP
0.453nacionalista17726 SGWaAP
0.461pohlavár3064 SGWaAP
0.463antisemita3587 SGWaAP
0.464oportunista2613 SGWaAP
0.469revizionista744 SGWaAP
0.470kolaborovať2757 SGWaAP
0.476antikomunista1676 SGWaAP
0.476antifašista3104 SGWaAP
0.482vojnový_zločinec5979 SGWaAP