Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolégium24783 SGWaAP
0.392Kolégium2684 SGWaAP
0.514grémium7279 SGWaAP
0.625senát79130 SGWaAP
0.628akademický_senát9291 SGWaAP
0.629poradné926 SGWaAP
0.633Konvent1373 SGWaAP
0.639teologická_fakulta5157 SGWaAP
0.653konvent12858 SGWaAP
0.654predsedať22454 SGWaAP
0.655Súdny19409 SGWaAP
0.656rektor68527 SGWaAP
0.658evanjelické_gymnázium2270 SGWaAP
0.659predsedníctvo85983 SGWaAP
0.663kongregácia25107 SGWaAP
0.665lýceum8931 SGWaAP
0.668Právnický_fakulta8325 SGWaAP
0.670kuratórium1050 SGWaAP
0.671kvestor1559 SGWaAP
0.671gymnázium216965 SGWaAP
0.673advokátska_komora5395 SGWaAP
0.674Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.677plenárne1992 SGWaAP