Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kolár4394 SGWaAP
0.297Kolár3805 SGWaAP
0.465súkenník1449 SGWaAP
0.485kotlár1062 SGWaAP
0.504tokár2447 SGWaAP
0.513sklenár2947 SGWaAP
0.514Ľupták12105 SGWaAP
0.522hrnčiar9146 SGWaAP
0.522čižmár1685 SGWaAP
0.525Vavro9401 SGWaAP
0.529švec2279 SGWaAP
0.546gajdošík5007 SGWaAP
0.549Košút7245 SGWaAP
0.550korytár896 SGWaAP
0.553Sedlák17589 SGWaAP
0.554Šándor6003 SGWaAP
0.558Horvát3790 SGWaAP
0.559debnár1602 SGWaAP
0.563Husár10940 SGWaAP
0.572sedlár1486 SGWaAP
0.574Veselovský4794 SGWaAP