Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kokavský541 SGWaAP
0.488novobanský1020 SGWaAP
0.513goralský2356 SGWaAP
0.514pribylinský476 SGWaAP
0.538Goralský740 SGWaAP
0.549detviansky4187 SGWaAP
0.551hriňovský679 SGWaAP
0.555podpoliansky1043 SGWaAP
0.559Šumiac6098 SGWaAP
0.565goralská3726 SGWaAP
0.568oravský19985 SGWaAP
0.576klenovský1222 SGWaAP
0.576krivánsky437 SGWaAP
0.584kremnický5044 SGWaAP
0.584terchovský2879 SGWaAP