Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.363spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.425kodifikácia7083 SGWaAP
0.452bernolákovčina1329 SGWaAP
0.456bernolákovská1063 SGWaAP
0.466kodifikačná697 SGWaAP
0.484štúrovčina513 SGWaAP
0.492spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.517kodifikačná_príručka828 SGWaAP
0.537štúrovská5468 SGWaAP
0.544spisovná6934 SGWaAP
0.566bernolákovské672 SGWaAP
0.571jazykovedné1463 SGWaAP
0.574staroslovenčina893 SGWaAP
0.579Pauliny4324 SGWaAP
0.581bibličtina857 SGWaAP
0.584národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.588Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.590Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP