Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kodanský_summit458 SGWaAP
0.361decembrový_summit939 SGWaAP
0.551prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.554vrcholná_schôdzka1089 SGWaAP
0.592samit9397 SGWaAP
0.596ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.621írske_referendum795 SGWaAP
0.622summit72378 SGWaAP
0.626migračný_pakt559 SGWaAP
0.629liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.634kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.645dvojdňový_summit827 SGWaAP
0.655asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.659Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.662fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.663euroústava3681 SGWaAP