Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.536prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.575Charta_základné1526 SGWaAP
0.584plnoprávne_členstvo484 SGWaAP
0.598Pakt_stabilita2483 SGWaAP
0.606lisabonská_stratégia2623 SGWaAP
0.610pakt_stabilita3430 SGWaAP
0.613liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.614kandidátska15663 SGWaAP
0.618asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.619euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP
0.626Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.631integračná_ambícia956 SGWaAP
0.631integračné_zoskupenie1277 SGWaAP
0.634kodanský_summit458 SGWaAP