Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kožiarsky1684 SGWaAP
0.362obuvnícky_priemysel1131 SGWaAP
0.363obuvnícky2188 SGWaAP
0.366textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.368kovospracujúci1028 SGWaAP
0.388papierenský2836 SGWaAP
0.398drevospracujúci1525 SGWaAP
0.400papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.402drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.426odevný_priemysel2475 SGWaAP
0.439sklársky_priemysel1032 SGWaAP
0.444hutnícky5309 SGWaAP
0.460strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.464gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.465drevársky4106 SGWaAP
0.471strojársky10701 SGWaAP
0.482železiarsky2141 SGWaAP
0.488nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.489nábytkársky2236 SGWaAP
0.491papiernický527 SGWaAP
0.495kožiarska578 SGWaAP
0.501gumárenský1105 SGWaAP
0.512hutníctvo6626 SGWaAP
0.513textilný22639 SGWaAP
0.519drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP