Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000košikárstvo1501 SGWaAP
0.201hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.229tkáčstvo1114 SGWaAP
0.264rezbárstvo3241 SGWaAP
0.291kováčstvo2832 SGWaAP
0.339drotárstvo3797 SGWaAP
0.347pletenie_košík953 SGWaAP
0.390čipkárstvo656 SGWaAP
0.437tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.465drotárske1004 SGWaAP
0.467košikár1883 SGWaAP
0.470šúpolie2688 SGWaAP
0.481ľudovoumelecká605 SGWaAP
0.481hrnčiarske578 SGWaAP
0.484garbiarstvo493 SGWaAP
0.487drevorubačstvo699 SGWaAP
0.491kováčske_remeslo603 SGWaAP
0.492ľudové_remeslo8367 SGWaAP