Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000košický129319 SGWaAP
0.273prešovský114783 SGWaAP
0.314banskobystrický49085 SGWaAP
0.323Košický45958 SGWaAP
0.397trebišovský5187 SGWaAP
0.398bratislavský242855 SGWaAP
0.411humenský13700 SGWaAP
0.412bardejovský7386 SGWaAP
0.414Prešovský14503 SGWaAP
0.415trnavský58300 SGWaAP
0.416spišskonovoveský3150 SGWaAP
0.425sabinovský2196 SGWaAP
0.428michalovský14707 SGWaAP
0.431žilinský80320 SGWaAP
0.433rožňavský9418 SGWaAP
0.443nitriansky93498 SGWaAP
0.460vranovský6756 SGWaAP
0.463popradský21835 SGWaAP
0.463bystrický7927 SGWaAP
0.470stropkovský3811 SGWaAP
0.474rimavskosobotský4490 SGWaAP
0.476trenčiansky53404 SGWaAP
0.476Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.476východoslovenský16417 SGWaAP
0.478zvolenský27354 SGWaAP