Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000košické_podsvetie865 SGWaAP
0.410údajný_boss1439 SGWaAP
0.453zločinecký_gang1019 SGWaAP
0.454boss_podsvetie658 SGWaAP
0.479mafiánsky_boss1890 SGWaAP
0.509mafiánsky_bos564 SGWaAP
0.526podsvetie28884 SGWaAP
0.542mafiánska7078 SGWaAP
0.547Černákovci453 SGWaAP