Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000košická_eparchia1196 SGWaAP
0.174Košický_eparchia848 SGWaAP
0.275Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.295košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.350prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.406košický_eparcha1738 SGWaAP
0.407gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.429Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.444gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.446eparchiálny637 SGWaAP
0.447vladyka_Milan4636 SGWaAP
0.457banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.461Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.463exarchát1045 SGWaAP
0.465apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.470Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.471Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.475eparchiálna828 SGWaAP