Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.164Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.295košická_eparchia1196 SGWaAP
0.315Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.334banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.336rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.347Košický_eparchia848 SGWaAP
0.348Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.354prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.378nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.383Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.390Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.410bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.414Alojz_Tkáč3659 SGWaAP
0.419Žilinský_diecéza2214 SGWaAP
0.425gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.432žilinská_diecéza2653 SGWaAP
0.435gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.450vladyka_Milan4636 SGWaAP
0.457Gréckokatolícky5803 SGWaAP