Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koľajová3947 SGWaAP
0.356koľajový3237 SGWaAP
0.393koľajové1831 SGWaAP
0.417železničný_zvršok1312 SGWaAP
0.426električková9698 SGWaAP
0.436koľajnica33311 SGWaAP
0.441koľajová_doprava2236 SGWaAP
0.448trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.450trolejbusová6407 SGWaAP
0.455železničná94011 SGWaAP
0.475električkové961 SGWaAP
0.475koľajnicová494 SGWaAP
0.480jednokoľajová489 SGWaAP
0.482električková_trať11134 SGWaAP
0.487výhybka10404 SGWaAP
0.488koľaj51103 SGWaAP
0.491električkový2177 SGWaAP
0.497železničná_trať32339 SGWaAP
0.498trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.500železnica130887 SGWaAP
0.503rýchlodráha1697 SGWaAP
0.504mostná_konštrukcia2143 SGWaAP
0.512jednokoľajná1230 SGWaAP
0.520dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.524prípojná962 SGWaAP