Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000koľajisko9089 SGWaAP
0.452nástupište20233 SGWaAP
0.488priecestie14036 SGWaAP
0.489depo17956 SGWaAP
0.511traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.518koľaj51103 SGWaAP
0.523rušňové_depo2407 SGWaAP
0.528trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.546nástupisko2028 SGWaAP
0.548trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.558železničná_trať32339 SGWaAP
0.568návestidlo4226 SGWaAP
0.570železničná_stanica65885 SGWaAP
0.576električkové961 SGWaAP
0.578priechodný_prierez541 SGWaAP
0.578železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.580staničná8973 SGWaAP
0.585koľajnica33311 SGWaAP
0.588vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.588výhybka10404 SGWaAP
0.589vozeň47634 SGWaAP