Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.285kočovník4068 SGWaAP
0.381germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.461nomád4294 SGWaAP
0.477Germán7099 SGWaAP
0.482mongolský4031 SGWaAP
0.486avarský872 SGWaAP