Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kočovné_divadlo774 SGWaAP
0.373bábkové_divadlo21694 SGWaAP
0.406bábkové3542 SGWaAP
0.444Divadlo27941 SGWaAP
0.453Gašparko1888 SGWaAP
0.459Bábkový_divadlo3270 SGWaAP
0.473marionetové443 SGWaAP
0.514naivné_divadlo669 SGWaAP
0.517divadelné_predstavenie39720 SGWaAP
0.519bábkové_divadielko693 SGWaAP
0.523divadelné24060 SGWaAP
0.533Divadielko684 SGWaAP
0.536divadlo509092 SGWaAP
0.553komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.559divadelník16814 SGWaAP
0.572ochotnícky_súbor2182 SGWaAP
0.572Divadelný4794 SGWaAP
0.574ochotnícke_divadlo8189 SGWaAP