Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kočiš9123 SGWaAP
0.265pohonič3467 SGWaAP
0.291paholok4903 SGWaAP
0.453drožkár704 SGWaAP
0.456koč36128 SGWaAP
0.459fiakrista468 SGWaAP
0.466brička2809 SGWaAP
0.499pandúr1618 SGWaAP
0.500povoz5054 SGWaAP
0.511veľkomožný2478 SGWaAP
0.514fiaker1273 SGWaAP
0.514gazda32772 SGWaAP
0.518husár5217 SGWaAP
0.524sedliak27222 SGWaAP
0.527sluha67224 SGWaAP
0.532bača15048 SGWaAP
0.534mlynár7773 SGWaAP
0.536furman8012 SGWaAP
0.537koniar4109 SGWaAP
0.539polesný857 SGWaAP
0.540krčmár10800 SGWaAP
0.543zbrojnoš2250 SGWaAP
0.543horár7148 SGWaAP
0.556povozník1416 SGWaAP
0.557hájnik4276 SGWaAP