Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kniha2175614 SGWaAP
0.243knižka196119 SGWaAP
0.311Kniha34202 SGWaAP
0.446útla_knižka1893 SGWaAP
0.458knižočka7490 SGWaAP
0.492útla_knižočka1056 SGWaAP
0.504publikácia199005 SGWaAP
0.514knih11407 SGWaAP
0.517beletria14875 SGWaAP
0.539poviedka150344 SGWaAP
0.541knižná39199 SGWaAP
0.566knižná_publikácia7510 SGWaAP
0.568esej40178 SGWaAP
0.572Zlodejka462 SGWaAP
0.580encyklopédia30528 SGWaAP
0.582autobiografia8589 SGWaAP
0.588román251926 SGWaAP