Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kniežatstvo9977 SGWaAP
0.418knieža54086 SGWaAP
0.464vojvodstvo4435 SGWaAP
0.481uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.483Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.490franská_ríša1389 SGWaAP
0.510domínium1089 SGWaAP
0.515dŕžava3109 SGWaAP
0.518nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.521kráľovstvo118633 SGWaAP
0.523cisárstvo5581 SGWaAP
0.526kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.535Franský_ríša989 SGWaAP
0.536Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.550franské659 SGWaAP
0.555léno1906 SGWaAP
0.561biskupstvo11888 SGWaAP
0.569mocnárstvo947 SGWaAP
0.571Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.573byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.575arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.577veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.588Byzancia5289 SGWaAP
0.591Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.591cárstvo607 SGWaAP
0.592kniežací3903 SGWaAP
0.592kniežacie672 SGWaAP
0.597panovník51690 SGWaAP
0.602Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.602franská1070 SGWaAP