Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kniežacie672 SGWaAP
0.465panovnícke412 SGWaAP
0.521veľkomoravské2959 SGWaAP
0.525kniežací3903 SGWaAP
0.530kráľovské21268 SGWaAP
0.541knieža54086 SGWaAP
0.547Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.555šľachtické1395 SGWaAP
0.562prepoštstvo686 SGWaAP
0.566germánske1615 SGWaAP
0.569kniežacia2158 SGWaAP
0.573avarské577 SGWaAP
0.575tvrdza694 SGWaAP
0.576franské659 SGWaAP
0.579tatárske762 SGWaAP
0.579veľmož6882 SGWaAP
0.584staroslovenské485 SGWaAP
0.590hradisko17987 SGWaAP
0.592kniežatstvo9977 SGWaAP
0.596staroslovanské777 SGWaAP
0.597slovanské13717 SGWaAP
0.601panstvo46190 SGWaAP
0.603slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.604benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.604veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.608niekdajšie9642 SGWaAP
0.610stoličné741 SGWaAP
0.611hradné4256 SGWaAP
0.612kráľovo1799 SGWaAP
0.612veľmožský483 SGWaAP
0.618nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.621cisárske3236 SGWaAP
0.621keltské3377 SGWaAP
0.622Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.626voľakedajšie415 SGWaAP
0.626uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.627poddanské1024 SGWaAP
0.628arcibiskupské823 SGWaAP
0.633sídelné2522 SGWaAP
0.633veľkomoravský3483 SGWaAP