Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kniežacie672 SGWaAP
0.465panovnícke412 SGWaAP
0.521veľkomoravské2959 SGWaAP
0.525kniežací3903 SGWaAP
0.530kráľovské21268 SGWaAP
0.541knieža54086 SGWaAP
0.547Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.555šľachtické1395 SGWaAP
0.562prepoštstvo686 SGWaAP
0.566germánske1615 SGWaAP
0.569kniežacia2158 SGWaAP
0.573avarské577 SGWaAP
0.575tvrdza694 SGWaAP
0.576franské659 SGWaAP
0.579tatárske762 SGWaAP
0.579veľmož6882 SGWaAP
0.584staroslovenské485 SGWaAP
0.590hradisko17987 SGWaAP
0.592kniežatstvo9977 SGWaAP
0.596staroslovanské777 SGWaAP
0.597slovanské13717 SGWaAP