Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kniežacia2158 SGWaAP
0.422kniežací3903 SGWaAP
0.459šľachtická7747 SGWaAP
0.463grófska1269 SGWaAP
0.470cisárska10525 SGWaAP
0.481panovnícka1726 SGWaAP
0.504veľmož6882 SGWaAP
0.537kráľovská74238 SGWaAP
0.560panovnícky999 SGWaAP
0.567uhorská25662 SGWaAP
0.569kniežacie672 SGWaAP
0.589urodzená2769 SGWaAP
0.590veľmožský483 SGWaAP
0.598šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.598Arpádovci1890 SGWaAP
0.603habsburská2478 SGWaAP
0.604gróf58759 SGWaAP
0.608panovnícky_rod963 SGWaAP
0.611Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.617knieža54086 SGWaAP