Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kniežací3903 SGWaAP
0.346panovnícky999 SGWaAP
0.351kráľovský61948 SGWaAP
0.411veľmož6882 SGWaAP
0.422kniežacia2158 SGWaAP
0.445šľachtický9375 SGWaAP
0.459habsburský3387 SGWaAP
0.462grófsky1848 SGWaAP
0.469knieža54086 SGWaAP
0.485cisársky16429 SGWaAP
0.486panovník51690 SGWaAP
0.492panovnícky_rod963 SGWaAP
0.493uhorský26642 SGWaAP
0.497šľachtic27207 SGWaAP
0.498gróf58759 SGWaAP
0.500panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.512šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.516veľkomoravský3483 SGWaAP
0.522veľmožský483 SGWaAP
0.525kniežacie672 SGWaAP
0.528uhorský_kráľ12933 SGWaAP