Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000knieža54086 SGWaAP
0.363veľmož6882 SGWaAP
0.393panovník51690 SGWaAP
0.400cisár81604 SGWaAP
0.411kráľ403784 SGWaAP
0.417vojvodca8873 SGWaAP
0.418kniežatstvo9977 SGWaAP
0.426miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.426bojar1460 SGWaAP
0.438uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.438cár13306 SGWaAP
0.440vladár10193 SGWaAP
0.446vojvoda28122 SGWaAP
0.453gróf58759 SGWaAP
0.469kniežací3903 SGWaAP
0.471šľachtic27207 SGWaAP
0.473Svätopluk24420 SGWaAP
0.477turecký_sultán1053 SGWaAP
0.481byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.483Chrabrý422 SGWaAP