Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000knižnica386594 SGWaAP
0.373študovňa8109 SGWaAP
0.399univerzitná_knižnica8853 SGWaAP
0.407čitáreň7106 SGWaAP
0.463Knižnica2420 SGWaAP
0.491Univerzitný_knižnica2160 SGWaAP
0.493knihovňa1359 SGWaAP
0.494knižničný6760 SGWaAP
0.506knižničný_fond5827 SGWaAP
0.521knižničná6118 SGWaAP
0.540galéria245259 SGWaAP
0.558knihovníčka7533 SGWaAP
0.573knihovník11339 SGWaAP
0.575knižnička598 SGWaAP
0.577SNK8506 SGWaAP
0.601bibliotéka3759 SGWaAP
0.614výpožičný1995 SGWaAP
0.618súborný_katalóg645 SGWaAP
0.623náučná_literatúra2381 SGWaAP
0.641archív165390 SGWaAP
0.642výpožičná2535 SGWaAP