Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klobučnícka734 SGWaAP
0.270Klobučnícky541 SGWaAP
0.465sedlárska642 SGWaAP
0.470Uršulínsky562 SGWaAP
0.535uršulínska619 SGWaAP
0.539Kapucínsky1093 SGWaAP
0.549Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.550Sedlársky564 SGWaAP
0.561michalská3431 SGWaAP
0.566Klariský860 SGWaAP
0.573kolárska478 SGWaAP
0.582klariská655 SGWaAP
0.585radničné_námestie2159 SGWaAP
0.595Zámočnícky499 SGWaAP
0.598Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.599Mostový1410 SGWaAP
0.600Michalský5895 SGWaAP
0.600Konventný565 SGWaAP