Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klinická_psychologička1083 SGWaAP
0.240psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.255psychologička26778 SGWaAP
0.350sexuologička1357 SGWaAP
0.466psychiatrička4615 SGWaAP
0.521odborníčka27264 SGWaAP
0.523kardiologička606 SGWaAP
0.527pedagogička11781 SGWaAP
0.530sociologička6018 SGWaAP
0.534logopedička1261 SGWaAP
0.535výskumníčka2294 SGWaAP
0.556pediatrička3764 SGWaAP
0.560fyzioterapeutka3269 SGWaAP
0.560lekárka61677 SGWaAP
0.570antropologička906 SGWaAP
0.572internistka600 SGWaAP
0.576dermatologička2302 SGWaAP
0.576konzultantka4692 SGWaAP
0.578chirurgička778 SGWaAP
0.578dietologička477 SGWaAP