Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.258radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.328hematológia4930 SGWaAP
0.346rádiológia1924 SGWaAP
0.356vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.387ftizeológia935 SGWaAP
0.393cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.395anestéziológia2085 SGWaAP
0.397klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.401kardiológia4412 SGWaAP
0.417dermatovenerológia951 SGWaAP
0.419pediatria5378 SGWaAP
0.421nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.424transfúziológia679 SGWaAP
0.424klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.429klinická_imunológia996 SGWaAP
0.434interná_klinika2693 SGWaAP
0.437fyziatria1102 SGWaAP
0.438neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.440ortopédia4921 SGWaAP