Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.340klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.405patologická_anatómia936 SGWaAP
0.406radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.421transfúziológia679 SGWaAP
0.424klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.426hematológia4930 SGWaAP
0.428mikrobiológia4126 SGWaAP
0.430ftizeológia935 SGWaAP
0.431rádiológia1924 SGWaAP
0.445epidemiológia5836 SGWaAP
0.446klinická_farmakológia669 SGWaAP
0.449dermatovenerológia951 SGWaAP
0.457nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.464hrudníková_chirurgia668 SGWaAP
0.469klinická_imunológia996 SGWaAP
0.473cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.478vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.480virológia1023 SGWaAP