Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.296hematológia4930 SGWaAP
0.302patologická_anatómia936 SGWaAP
0.313rádiológia1924 SGWaAP
0.331vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.340klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.365fyziatria1102 SGWaAP
0.387klinická_farmakológia669 SGWaAP
0.393mikrobiológia4126 SGWaAP
0.395transfúziológia679 SGWaAP
0.397klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.410nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.423cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.423klinická_imunológia996 SGWaAP
0.432imunológia2835 SGWaAP
0.438radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.439biochémia7689 SGWaAP
0.444endokrinológia2346 SGWaAP
0.445anestéziológia2085 SGWaAP
0.449balneológia1516 SGWaAP