Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kliatba26614 SGWaAP
0.435prekliatie12557 SGWaAP
0.523prekliať5296 SGWaAP
0.565veštba7144 SGWaAP
0.568sudba668 SGWaAP
0.590čary7219 SGWaAP
0.616démon52430 SGWaAP
0.624zaklínadlo10573 SGWaAP
0.626pohana1046 SGWaAP
0.636čarodejnica36497 SGWaAP
0.636temnota44014 SGWaAP
0.640prekliata10313 SGWaAP
0.644prekliaty16545 SGWaAP
0.645zoslať8002 SGWaAP
0.655démonická3761 SGWaAP
0.658striga8176 SGWaAP
0.658Temnota1378 SGWaAP
0.658bosorka17622 SGWaAP
0.660mágia58732 SGWaAP
0.662trýzeň2416 SGWaAP
0.664zakliať5353 SGWaAP
0.667zapudiť1072 SGWaAP