Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klerikalizmus1156 SGWaAP
0.383katolicizmus10809 SGWaAP
0.411antikomunizmus1458 SGWaAP
0.434fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.437sekularizmus3288 SGWaAP
0.444dogmatizmus2038 SGWaAP
0.456relativizmus5097 SGWaAP
0.457totalitarizmus2624 SGWaAP
0.462nacionalizmus26046 SGWaAP
0.463ateizmus16464 SGWaAP
0.463liberalizmus19638 SGWaAP
0.472konzervativizmus7677 SGWaAP
0.478ľudáctvo731 SGWaAP
0.481boľševizmus3476 SGWaAP
0.482oportunizmus2274 SGWaAP
0.485klerikálny635 SGWaAP
0.487radikalizmus4674 SGWaAP
0.498morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.501klérofašizmus410 SGWaAP
0.506protestantizmus4455 SGWaAP
0.518revizionizmus1308 SGWaAP
0.519tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.520sektárstvo1071 SGWaAP