Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klerikálny635 SGWaAP
0.401ľudácky1786 SGWaAP
0.438liberálny25259 SGWaAP
0.445šovinistický986 SGWaAP
0.454ateistický4237 SGWaAP
0.455nacionalistický5917 SGWaAP
0.463monarchistický541 SGWaAP
0.466marxistický3814 SGWaAP
0.467klérofašizmus410 SGWaAP
0.473nacionálny2577 SGWaAP
0.474protináboženský560 SGWaAP
0.475sekulárny6815 SGWaAP
0.485klerikalizmus1156 SGWaAP
0.487fašistický12968 SGWaAP
0.487fašizujúci492 SGWaAP
0.488etatistický443 SGWaAP
0.489klérofašistický914 SGWaAP
0.491fundamentalistický1751 SGWaAP
0.492antidemokratický434 SGWaAP
0.500ľudáctvo731 SGWaAP
0.501antikomunistický835 SGWaAP
0.503klerikálna561 SGWaAP
0.511buržoázny4038 SGWaAP
0.514ľavičiarsky645 SGWaAP