Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klerikálna561 SGWaAP
0.449katolícky_klérus652 SGWaAP
0.476centralistická889 SGWaAP
0.500monarchistická588 SGWaAP
0.503klerikálny635 SGWaAP
0.507fašizujúci492 SGWaAP
0.512ľudácka1678 SGWaAP
0.516nacionálna2433 SGWaAP
0.519šovinistická926 SGWaAP
0.522ľavičiarska483 SGWaAP
0.524autoritárska1652 SGWaAP
0.531antikomunistická987 SGWaAP
0.531nacionalistická10418 SGWaAP
0.533klerikalizmus1156 SGWaAP
0.538sektárska1323 SGWaAP
0.544fašistická11983 SGWaAP
0.549národne_orientovaná895 SGWaAP
0.550absolutistická947 SGWaAP
0.556autonomistická856 SGWaAP
0.557autokratická662 SGWaAP
0.558protináboženská523 SGWaAP