Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klebetnica1493 SGWaAP
0.386klebetná931 SGWaAP
0.517pobehlica3854 SGWaAP
0.518tetka11049 SGWaAP
0.546klebetník1254 SGWaAP
0.547dievka19359 SGWaAP
0.548babizňa1222 SGWaAP
0.549fiflena755 SGWaAP
0.549cigánka4651 SGWaAP
0.551papuľnatá461 SGWaAP
0.553striga8176 SGWaAP
0.558cundra1386 SGWaAP
0.565klebetný766 SGWaAP
0.571prostoreká808 SGWaAP
0.572matróna1338 SGWaAP
0.577špata588 SGWaAP
0.578intrigánka496 SGWaAP
0.580slečinka4411 SGWaAP
0.582sedliačka1421 SGWaAP
0.583krčmárka2779 SGWaAP
0.585fľandra1572 SGWaAP
0.595bosorka17622 SGWaAP
0.598mrcha6501 SGWaAP
0.603koketa757 SGWaAP