Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klebetiť5616 SGWaAP
0.330trkotať1338 SGWaAP
0.472diškurovať433 SGWaAP
0.477debatiť1208 SGWaAP
0.484škriepiť4490 SGWaAP
0.486kecať13814 SGWaAP
0.496poklebetiť1794 SGWaAP
0.498debatovať30703 SGWaAP
0.510ohovárať12058 SGWaAP
0.530flirtovať6897 SGWaAP
0.542prekárať1152 SGWaAP
0.544zhovárať51275 SGWaAP
0.545rozprávať540809 SGWaAP
0.550vyprávať3366 SGWaAP
0.555vtipkovať6973 SGWaAP
0.558chichotať4558 SGWaAP
0.562chichúňať1623 SGWaAP
0.566mudrovať6345 SGWaAP
0.572špásovať451 SGWaAP
0.574hašteriť1554 SGWaAP
0.575šuškať5360 SGWaAP