Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klaviristka4215 SGWaAP
0.117huslistka3262 SGWaAP
0.192flautistka902 SGWaAP
0.218sopranistka4971 SGWaAP
0.233violončelistka693 SGWaAP
0.271skladateľka4649 SGWaAP
0.295operná_speváčka3068 SGWaAP
0.301gitaristka1569 SGWaAP
0.302virtuózka626 SGWaAP
0.311mezzosopranistka1147 SGWaAP
0.319hudobníčka5387 SGWaAP
0.361sólistka6366 SGWaAP
0.363harfistka551 SGWaAP
0.376klavirista16624 SGWaAP
0.385pianistka911 SGWaAP
0.386violončelista2893 SGWaAP
0.391organistka1297 SGWaAP
0.398pesničkárka2120 SGWaAP
0.406speváčka145347 SGWaAP
0.409huslista11332 SGWaAP
0.416klavírny_sprievod1466 SGWaAP
0.422tenorista4556 SGWaAP
0.428operná_diva1064 SGWaAP
0.435muzikantka643 SGWaAP
0.440choreografka3898 SGWaAP