Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klavírne2486 SGWaAP
0.277sláčikové977 SGWaAP
0.321husľové900 SGWaAP
0.346sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.347orchestrálne1233 SGWaAP
0.363organové795 SGWaAP
0.370vokálne1962 SGWaAP
0.375gitarové2544 SGWaAP
0.391klavírna8639 SGWaAP
0.405symfonické827 SGWaAP
0.410klavírny5400 SGWaAP
0.411jazzové2288 SGWaAP
0.416koncertné8347 SGWaAP
0.426husľová1961 SGWaAP
0.428spevácke6486 SGWaAP
0.431hudobné67704 SGWaAP
0.432džezové1244 SGWaAP
0.442klavírne_trio532 SGWaAP
0.446violončelo6843 SGWaAP
0.449saxofónové410 SGWaAP
0.454sláčikový_orchester1793 SGWaAP
0.456husľový2744 SGWaAP
0.460sláčikový1480 SGWaAP
0.470sólové2323 SGWaAP
0.473virtuózne548 SGWaAP