Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klasicizmus6827 SGWaAP
0.170romantizmus12850 SGWaAP
0.198barok14167 SGWaAP
0.354impresionizmus2995 SGWaAP
0.380gotika7106 SGWaAP
0.386neoklasicizmus559 SGWaAP
0.401historizmus2191 SGWaAP
0.425rokoko1955 SGWaAP
0.428symbolizmus4007 SGWaAP
0.431expresionizmus3275 SGWaAP
0.432manierizmus887 SGWaAP
0.436biedermeier853 SGWaAP
0.436secesia4345 SGWaAP
0.446renesancia23847 SGWaAP
0.470klasicistická4264 SGWaAP
0.473kubizmus2577 SGWaAP
0.491baroková19284 SGWaAP
0.496barokové4415 SGWaAP
0.503renesančná12915 SGWaAP
0.506empír493 SGWaAP
0.510realizmus17755 SGWaAP
0.513funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.513osvietenstvo7952 SGWaAP