Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.183barokový_sloh1114 SGWaAP
0.234renesančný_sloh650 SGWaAP
0.299klasicistický4275 SGWaAP
0.315neskorobarokový1475 SGWaAP
0.315neoklasicistický693 SGWaAP
0.330gotický_sloh1212 SGWaAP
0.383novogotický654 SGWaAP
0.394neskorobaroková949 SGWaAP
0.403románsky_sloh874 SGWaAP
0.406klasicistická4264 SGWaAP
0.415neskororománsky586 SGWaAP
0.418klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP