Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klasicistický_kaštieľ986 SGWaAP
0.205barokový_kaštieľ1621 SGWaAP
0.226renesančný_kaštieľ4002 SGWaAP
0.331kaštieľ116441 SGWaAP
0.351neskorobarokový1475 SGWaAP
0.418klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.433ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.434klasicistický4275 SGWaAP
0.445ranogotický1143 SGWaAP
0.461rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.466zemianska_kúria878 SGWaAP
0.476klasicistická4264 SGWaAP
0.477barokový_sloh1114 SGWaAP
0.481neoklasicistický693 SGWaAP
0.486románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.491neskorobaroková949 SGWaAP
0.495rokokový1848 SGWaAP
0.500rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.505neskororománsky586 SGWaAP