Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klasicistický4275 SGWaAP
0.208klasicistická4264 SGWaAP
0.213neskorobarokový1475 SGWaAP
0.214barokový19738 SGWaAP
0.233rokokový1848 SGWaAP
0.265neoklasicistický693 SGWaAP
0.279barokový_sloh1114 SGWaAP
0.299klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.308gotický20835 SGWaAP
0.325neskorogotický2364 SGWaAP
0.327renesančný14425 SGWaAP
0.334neskorobaroková949 SGWaAP
0.349novogotický654 SGWaAP
0.357rokoková1520 SGWaAP
0.373baroková19284 SGWaAP
0.379ranogotický1143 SGWaAP
0.387secesný3767 SGWaAP