Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klasicistická4264 SGWaAP
0.208klasicistický4275 SGWaAP
0.222baroková19284 SGWaAP
0.250rokoková1520 SGWaAP
0.255renesančná12915 SGWaAP
0.285neskorobaroková949 SGWaAP
0.361barokový19738 SGWaAP
0.367rokokový1848 SGWaAP
0.373barokový_sloh1114 SGWaAP
0.388neskorobarokový1475 SGWaAP
0.388neoklasicistická531 SGWaAP
0.391neskorogotická1344 SGWaAP
0.396gotický20835 SGWaAP
0.400neoklasicistický693 SGWaAP
0.406klasicistický_sloh738 SGWaAP
0.409gotická15454 SGWaAP
0.417secesná3214 SGWaAP
0.417renesančný14425 SGWaAP
0.423neskorogotický2364 SGWaAP
0.429románska5229 SGWaAP