Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klariská655 SGWaAP
0.173Klariský860 SGWaAP
0.430Uršulínsky562 SGWaAP
0.453michalská3431 SGWaAP
0.457Kapucínsky1093 SGWaAP
0.458Konventný565 SGWaAP
0.466konventná769 SGWaAP
0.496Baštový986 SGWaAP
0.513Michalský5895 SGWaAP
0.530uršulínska619 SGWaAP
0.535Palisáda2145 SGWaAP
0.550Sedlársky564 SGWaAP
0.552baštová2774 SGWaAP
0.553župné_námestie1291 SGWaAP