Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klanový446 SGWaAP
0.469klanová519 SGWaAP
0.542klan24250 SGWaAP
0.617mocenský18956 SGWaAP
0.629otrokársky1290 SGWaAP
0.632dynastický759 SGWaAP
0.644kastový680 SGWaAP
0.657polovojenský724 SGWaAP
0.657autokratický1880 SGWaAP
0.658sektársky1342 SGWaAP
0.684feudálny4643 SGWaAP
0.685vládnuci10145 SGWaAP
0.686hierarchický2867 SGWaAP
0.687partajný613 SGWaAP
0.692monarchistický541 SGWaAP
0.696patriarchálny2229 SGWaAP
0.699etatistický443 SGWaAP
0.702korporatívny1027 SGWaAP
0.705imperiálny1524 SGWaAP