Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klam16148 SGWaAP
0.375sebaklam5554 SGWaAP
0.481blud37719 SGWaAP
0.504klamstvo77662 SGWaAP
0.511sofizmus482 SGWaAP
0.540polopravda9761 SGWaAP
0.552lož60682 SGWaAP
0.556faloš4791 SGWaAP
0.561klamanie9081 SGWaAP
0.565nevedomosť28435 SGWaAP
0.572klamná2367 SGWaAP
0.573zaslepovať916 SGWaAP
0.575podfuk3108 SGWaAP
0.578prelud5316 SGWaAP
0.579nepravda11721 SGWaAP
0.582nevedomec538 SGWaAP
0.584klamný1950 SGWaAP
0.595zaslepenec691 SGWaAP
0.599nerozum1308 SGWaAP
0.603omyl115105 SGWaAP
0.608nevedomý7476 SGWaAP
0.613nezmysel83828 SGWaAP
0.613klamať124968 SGWaAP
0.623satan28705 SGWaAP