Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.109pietny_akt6546 SGWaAP
0.156položenie_veniec2995 SGWaAP
0.240pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.272spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.378pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.381spomienkové7389 SGWaAP
0.398pietna2613 SGWaAP
0.401odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.405Pamätník4080 SGWaAP
0.438Pietny430 SGWaAP
0.454pomník_padlý2106 SGWaAP
0.484Spomienkový826 SGWaAP
0.493pamätník93639 SGWaAP
0.504slávnostný_akt6681 SGWaAP
0.518Pomník1091 SGWaAP
0.552spomienková10628 SGWaAP
0.554pietne5218 SGWaAP
0.554pietny1289 SGWaAP
0.565ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.567pamätná_tabuľa23578 SGWaAP
0.577ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP