Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000klaňať19348 SGWaAP
0.424uctievať28648 SGWaAP
0.425neklaňať1073 SGWaAP
0.457pokloniť13379 SGWaAP
0.465vzývať11680 SGWaAP
0.487zvelebovať3051 SGWaAP
0.488velebiť13175 SGWaAP
0.507adorovať1511 SGWaAP
0.534rúhať3643 SGWaAP
0.541spasiteľ26960 SGWaAP
0.547kľakať1611 SGWaAP
0.569neuctievať1073 SGWaAP
0.570modla15964 SGWaAP
0.574všemohúci10916 SGWaAP
0.575dobrorečiť3074 SGWaAP
0.578Všemohúci8611 SGWaAP
0.580Boh1407708 SGWaAP
0.582modliť205906 SGWaAP
0.590vyvyšovať4246 SGWaAP
0.591boh268574 SGWaAP
0.591Kristus313755 SGWaAP
0.593pokorovať1216 SGWaAP
0.593nebesia20196 SGWaAP